S posameznimi učenci 4., 5., 6., 8. in 9. razredov smo obeležili svetovni dan glasnega branja. Izbrana besedila smo učencem brali učiteljici Polonca Kammermeier in Žana Šubic ter učitelj Mitja Spreizer. V 9. razredu pa so se v vlogi bralcev preizkusili tudi posamezni učenci, ki so to želeli.

Z učenci 6. b pa že vse letošnje šolsko leto pri urah slovenščine izvajamo bralne ure. Tako smo letos glasno prebrali knjigi Dese Muck Blazno resno o šoli in Vinka Möderndorferja Kot v filmu. Trenutno beremo že tretjo knjigo.

Učenci so se strinjali, da je glasno branje lahko tudi svojevrstno doživetje.

 

Mitja Spreizer