Naši šoli je ponovno uspelo pridobiti evropski projekt Erasmus. Dve leti bomo sodelovali z osnovnimi šolami s Finske, iz Španije, Velike Britanije in Poljske. Učenci si bodo dopisovali z vrstniki iz tujine in se mogoče celo srečali, učitelji pa bomo izmenjavali izkušnje pri poučevanju angleškega jezika.