Spoštovani starši,
zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v šoli na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se v šoli vzgojno-izobraževalna dejavnost fizično ne bo izvajala od ponedeljka, 16. 3. 2020 do vključno petka, 27. 3. 2020.

Strokovni delavci šole pripravljamo načrte izvedbe pouka na drugačen način – izobraževanje na daljavo. O vsem vas bomo sproti obveščali preko sporočil eAsistenta in šolske spletne strani.

 

Erna Meglič, prof.

ravnateljica