Svetovni dan voda poudarja pomen vode in zavedanja, da

2,2 milijarde ljudi nima dostopa do pitne vode..

Tema letošnjega svetovnega dneva voda je povezava med vodo in podnebnimi spremembami. Podnebne spremembe povečujejo spremenljivost vodnega kroga, kar sproža izredne vremenske pojave, zmanjšuje predvidljivost razpoložljivosti vodnih virov, vpliva na kakovost voda ter ogroža trajnostni razvoj in biotsko raznovrstnost po vsem svetu. S prilagajanjem učinkom, ki jih na vodo lahko povzročijo podnebne spremembe, bomo zavarovali zdravje in rešili življenja. Nacionalna in lokalna podnebna politika ter načrtovanje morajo biti zasnovani tako, da zagotavljajo celostno obravnavo podnebnih sprememb in upravljanja voda. Povečan vodni stres in izpolnjevanje zahtev v prihodnosti bosta zahtevala sprejemanje vse težjih odločitev o tem, kako uspešno upravljati z vodnimi viri z vidika več porabnikov, tudi za blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Če želimo ustvariti trajnostno prihodnost, ne moremo več poslovati kot doslej, upravljanje voda pa bo treba vzeti pod drobnogled z vidika odpornosti proti podnebnim spremembam.

Voda lahko pomaga v boju proti podnebnim spremembam:

  • mokrišča vsrkavajo ogljikov dioksid iz zraka;
  • rastlinstvo ščiti proti poplavam in eroziji;
  • deževnica se lahko zbira za sušna obdobja;
  • odpadna voda se lahko ponovno uporabi.