Ravnateljica (ga. Erna Meglič):  04 59 51 102

Pomočnica ravnateljice (ga. Nataša Dovžan Markelj):  04 59 51 113

Računovodkinja (ga. Vesna Gosar):  04 59 51 101

E-mail: racunovodstvo@oskrize.si

Tajništvo šole (ga. Sandra Košnjek):  04 59 51 100

                                             mobitel:   051 314 708

E-mail: tajnistvo@oskrize.si

Šolska svetovalna služba (ga. Tanja Vuković): 04 59 51 111

                                                                mobitel: 031 328 054

Zbornica šole: 04 59 51 104

Knjižnica (ga. Martina Hribernik, ga. Andreja Polanšek, ga. Katja Konjar in ga. Maja Bitežnik): 04 59 51 106

Računalniška učilnica (ga. Dovžan Markelj): 04 59 51 112

Kabinet BIO/KEM (ga. Košir, ga. Eler): 04 59 51 105

Kabinet MAT: (ga. Poljanc in ga. Vilar) 04 59 51 103

Kabinet SLJ/ZGO/GEO: (ga. Bertoncelj, g. Spreizer, ga. Polanšek in ga. Hribernik) 04 59 51 109

Kabinet I. triade: 04 59 51 107

Kabinet II. triade: 04 59 51 108