Naša šola se je pridružila akciji “Dan brez zavržene hrane”, ki jo obeležujemo 24. aprila. Namen akcije je spodbuditi učence in njihove starše ter zaposlene v šoli k razmišljanju o socialnih, okoljskih in ekonomskih problemih, povezanih z zavrženo hrano. V iskanju rešitve, da bo zavržene hrane čim manj, smo na naši šoli pripravili aktivnosti, s katerimi bomo ozavestili to problematiko. Učenci četrtih razredov bodo tehtali ostanke hrane, pri pouku gospodinjstva in kuharskem krožku se bomo spoznali z recikliranim kuhanjem, z učenci se bomo naučili pravilnega kompostiranja ostankov hrane, na razrednih urah pa se bomo pogovorili o odgovornem ravnanju s hrano.

Predvsem si želimo zmanjšati ali preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli, spodbuditi uporabo neporabljene hrane in prikazati pravilen način shranjevanja in odlaganja ter predvsem povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.

K zmanjševanju ostankov hrane zelo težimo tudi v naši šolski kuhinji, kjer že nekaj časa opažamo povečane količine zavržene hrane, zlasti pri kosilu. Vzrok za to vidimo tudi v tem, da se otroci ne odjavljajo od naročenega obroka. Zato vas, starše, ponovno prosimo, da redno odjavljate vašega otroka od kosila ali malice. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Več o tej tematiki si lahko preberete na: https://ekosola.si/hrana-ni-za-tjavendan-21-22/

 

 

Družine četrtošolcev smo v sklopu projekta prosili naj en teden beležijo, koliko hrane jim ostane pri kosilu in koliko od te hrane zavržejo.  V akciji je sodelovalo 18 družin. Ugotovili smo, da je v teh družinah ostalo pri kosilu v enem tednu 15 591 g hrane, zavrgli  pa so jo 2 157 g. To pomeni, da je v  enem tednu v vsaki družini v povprečju pri kosilu ostalo 866 g hrane,  zavrgli pa so jo v povprečju 120 g. Večina družin je hrano, ki jim je ostala od kosila, shranila za kasneje, v nekaj družinah  so jo uporabili za pripravo nove jedi (na primer za svaljke ali krokete), nekaj družin je z njo nahranilo živali, ostale pa so odvečno hrano dale na kompostnik ali med biološke odpadke.