Tudi letošnje šolsko leto so učenke turističnega krožka pripravile nalogo z naslovom Fridine VODAdivščine. Mogoče se še spomnite ovce Fride? Letos se nam je ponovno pridružila in z nami raziskovala.

Voda kot tema letošnjega razpisa nas je takoj pripeljala do Tosovega bazena, ki je nekdaj predstavljal steber turistične ponudbe v Križah. Ker pa voda, ki je napajala ta bazen, priteka izpod Kriške gore in svojo pot nadaljuje do mokrišča Blata, smo v našo nalogo vključile vse tri kraje. Povezuje jih ovca Frida.

Največ poudarka smo namenile ureditvi prostora nekdanjega Tosovega bazena. Pripravile smo predlog, kako bi lahko to območje ponovno uporabili v turistične namene. Ker nas je zanimalo mnenje širšega lokalnega okolja, smo oblikovale spletno anketo. Lokalno okolje se je strinjalo, da se območje nekdanjega Tosovega bazena uredi.

 

TPLG_Fridine VODAdivščine_2022