V prilogi je namera in cenik najema šolskih prostorov za šolsko leto 2020/21.

 

cenik prostori