V 6. in 9. razredu osnovne šole bodo učenci opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ).To pomeni, da bodo reševali izbrane naloge, ki bodo pokazale, kako obvladajo znanje, predpisano z učnimi načrti. Ti podatki so koristni za učence, starše in šolo, pa tudi za snovalce učnih načrtov. Za učence 9. razredov pa so rezultati NPZ lahko tudi merilo za vpis v srednje šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj preverjanje poteka pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Več inforamcij o NPZ na  http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.

 

Izvedba NPZ

V 6. razredu se NPZ izvaja iz:
– slovenščine, 4. maj 2022,
– matematike, 6. maj 2022 in
– angleščina, 10. maj 2022.

V 9. razredu se NPZ izvaja iz:
– slovenščine, 4. maj 2022,
– matematike, 6. maj 2022 in
– tretjega predmeta (letos angleščina), 10. maj 2022.

Rezultati NPZ 

6. razred
– 7. junij 2022: Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki pri NPZ.
– 7. – 9. junij 2022: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.
– 9. junij 2022: Šola posreduje Ricu podatke o poizvedbah.
– 24. junij 2022: Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda.

9. razred
– 31. maj 2022: Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki pri NPZ.
– 31. maj – 2. junij 2022: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v  9. razredu.
– 2. junij 2022: Šola posreduje Ricu podatke o poizvedbah.
– 15. junij 2022: Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda.

 

koledar NPZ 2021/22

informacije NPZ za učence in starše 2021/22

 

Več informacij lahko dobite na spletni strani www.ric.si.