UČITELJI NA ŠOLI

 

UČITELJ RAZREDNIK
PREDMET
Veronika Pintar 1. a vse predmete razen TJA
Urška Bajželj 1. b vse predmete razen TJA
Andreja Poklukar 2. a vse predmete razen TJA
Marjeta Dornig 2. b vse predmete razen TJA
Mateja Jakopin Mali 3. a vse predmete razen TJA, ŠPO
Mojca Srečnik 3. b vse predmete razen TJA, ŠPO
Nuša Žuber 4. a vse predmete razen TJA, ŠPO
Mateja Marčun 4. b vse predmete razen TJA, ŠPO, GUM
Polonca Kammermeier 5. a vse predmete razen TJA, ŠPO  in GUM
Helena Dejak 5. b vse predmete razen TJA, ŠPO in GUM
Anže Rener 6. a ŠPO
Monika Košir 6. b NAR, BIO, KEM
Mitja Spreizer 7. a SLJ
Primož Meglič 7. b ŠPO, IZB. P.
Maruša Skubic 8. a druga učiteljica,  ŠPO
Mojca Kralj 8. b TJA
Simona Bertoncelj 9. a SLJ
Katja Konjar 9. b NE, IZB. P.,
NERAZREDNIKI
Tatjana Vilar MAT
Martina Hribernik  GEO, knjižničarka
Andreja Polanšek ZGO, DKE, knjižničarka
Žiga Jan Krese GUM
Neža Poljanc MAT, FIZ
Eva Serpan Sitar  LUM, TIT
Nataša Dovžan Markelj  IZB. P., računalničarka
Mojca Pretnar Podobnik  TJA
Anamarija Cvek  druga učiteljica, JV, OPB
Betka Potočnik  OPB, računalničarka
Mihael Furjan OPB
Maja Bitežnik  OPB, ISP., knjižničarka
Anamarija Šober   TJA
Petra Buh  DSP
Urša Smolej  DSP
Anita Novak  Projekt POŠ
Petra Bergant  Projekt »RaP«, OPB, IZB. P.
Darko Babić  OPB, »RaP«, OPB, IZB. P.
Katja Eler BIO, IZP. P, vodja šolske prehrane
Petra Kaltnekar Gaberc OPB, LAB

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
Erna Meglič ravnateljica
Nataša Dovžan Markelj pomočnica ravnateljice
Tanja Vuković pedagoginja
Martina Hribernik,  mag. Andreja Polanšek, Maja Bitežnik knjižničarke

 

 OSTALI DELAVCI ŠOLE

IME IN PRIIMEK DELOVNO  MESTO
Sandra Košnjek poslovna sekretarka
Vesna Gosar računovodkinja
Roman Meglič hišnik
Nevenka Bogdanić urejevalka prostorov
Jela Mišić urejevalka prostorov
Gordana Paurević urejevalka prostorov
Anuša Mali urejevalka prostorov
Bernarda Garvanliev urejevalka prostorov