PROJEKTI NA ŠOLI

NASLOV PROJEKTA IZVAJALCI VODJA
     
Projekt »Dvig digitalne kompetentnosti« (državni projekt)

1.–9. r

 

Nataša Dovžan Markelj
Projekt Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in Preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli (državni projekt) 1.−9. r. Petra Bergant
Projekt POGUM 1.-9. r. Tatjana Vilar
Projekt Erasmus+ učinkovito poučevanje angleščine  (mednarodni projekt) 1.−7. r. Mojca Kralj
VSUO 1.–9. r. Helena Dejak
Projekt Moja domovina (šolski projekt) 1.–9. r. Andreja Polanšek
Bralne zmožnosti učencev (šolski projekt)     1.−3. r. Tanja Vuković
Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok (šolski projekt) 1.−5. r. Nuša Žuber
Vesela zgodovina (šolski projekt)

4. r.

 

Mateja Marčun

 

Policist Leon svetuje (državni projekt) 5. r. Helena Dejak
Živim v EU (šolski projekt) 2. a, 8. b

Martina Hribernik

Andreja Poklukar

Simbioz@ (državni projekt) 7.–9. r. Nataša Dovžan Markelj
Mesec šolskih knjižnic (državni projekt) 1.–9. r. Martina Hribernik
UNESCO (mednarodni projekt) 1.–9. r. Monika Košir
Varno s soncem (državni projekt) 1.–9. r. Maruša Skubic
Zlati sonček (državni projekt) 1.–3. r. Primož Meglič
Krpan (državni projekt) 4.–6. r. Primož Meglič
Veter v laseh (državni projekt) 1.–6. r. Anže Rener
Zdrava šola (državni projekt) 1.–9. r. Maja Bitežnik
Z gibanjem do zdravja (šolski projekt) 4.–9. r. Anže Rener
Evropski šolski športni dan (državni projekt) 1.-9.r. Maruša Skubic
Sodelovanje z Ljudsko šolo Borovlje (šolski projekt) 4. r. Katja Konjar
Projekt Rastem s knjigo (državni projekt) 7. r. Mitja Spreizer
Teden pisanja z roko (državni projekt) 5. r. in 8. r.

Mitja Spreizer,

Polonca Kammermeier

Zlati bralec (državni projekt) 9. r. Simona Bertoncelj
Sodelovanje s šolo College Reber iz mesta Sainte-Marie-aux-Mines (šolski  projekt) 7.–9 .r. Mojca Kralj
Projekt Pasavček  (državni projekt) 1.–3. r. Urška Bajželj
Projekt Dobre navade za lepo prihodnost 1., 2. r. Anamarija Cvek
Spoznajmo nemško govoreče dežele (medobčinski projekt) 4.–9. r. Katja Konjar
Zmorem sam (šolski projekt)      1.−2. r. Urška Bajželj
Spoznajmo likovne ustvarjalce (šolski projekt) 4. r. Mateja Marčun
Rad berem  (šolski projekt)       2.−3. r. Marjeta Dornig
Ljudske in umetne pravljice (šolski projekt)         3. r. Mojca Srečnik
Spoznajmo pravljice (šolski projekt)        1. r. Urška Bajželj
Živimo z naravo (šolski projekt)  4. r. Nuša Žuber
Bodiva prijatelja (šolski projekt) 2. r ,9. r. Simona Bertoncelj
Listovnik (šolski projekt) opb Betka Potočnik