RAZŠIRJENI PROGRAM OSNOVNIH ŠOL (RaP)

V letošnjem šolskem letu 2018/2019 smo bili na OŠ Križe vključeni v program RAP-razširjeni program. V program je vključeno jutranje varstvo, podaljšano bivanje in interesne dejavnosti. Del programa pa je namenjen gibanju, zdravemu načinu prehranjevanja in varnosti.

Zavedamo se, da današnji čas zaznamujejo vse manjša gibalna dejavnost, naraščajoče socialne razlike, nezdrave prehranjevalne navade in neustrezni načini preživljanja prostega časa. Otroci in mladostniki so igro na prostem zamenjali za igro na računalnikih in pametnih telefonih. Prehranjujejo se neredno in nekakovostno, ob tem pa popijejo premalo nesladkane tekočine. Izpostavljeni so različnim nepredvidljivim situacijam v okolju, za katere nimajo ustreznih znanj in izkušenj.

Zato je posebej pomembno, da učencem v šolskem prostoru nudimo dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja. S tem  spodbujamo učence k zdravemu življenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo na njihovo duševno zdravje.

V letošnjem šolskem letu 2019/2020 bomo na OŠ Križe zopet vključeni v program RaP. Šola v okviru projekta ponuja vsebine o gibanju, prehrani in socialne igre.

Del projekta bo namenjen rekreativnim odmorom. Prvi rekreativni odmor, bo namenjen učencem 8. in 9. razreda, drugi odmor pa učencem od 1. do 7. razreda. Odmora bosta potekala v telovadnici ali v primeru lepega vremena na zunanjem igrišču.

Učenci od 1. do 5. razreda bodo enkrat na teden po končanem pouku imeli ABC šport. Na urah se bodo učenci seznanili z osnovno motoriko gibanja, različnimi igrami z žogo, atletiko in gimnastiko.

Na naši šoli se bo kot del programa gibanja izvajala tudi jutranja telovadba (pon.-pet 7.30-8.15). Te ure bodo namenjene učencem od 1. do 5. razreda. Učenci se bodo seznanjali z različnimi naravnimi oblikami gibanja, elementarnimi igrami in igrami z žogo.

Del projekta pa je namenjen različnim interesnim dejavnostim (gimnastika, badminton, nogomet, skozi igro se učimo, kuhajmo skupaj), v katere se lahko vključijo vsi učenci od 1. do 9. razreda.

 

vodja projekta

Petra Bergant, prof.

 

OBVESTILO

Zaradi lažje organizacije ur je v priponki prijavnica s katero lahko vašega otroka prijavite na določeno dejavnost.

Rap – prijavnica

 

Okvirni termin izvajanja dejavnosti v projektu “RaP”:

ČASOVNICA ZA ODMOR:

MINUTE ZA SPROSTITEV pon-pet:1 odmor- 9:05-9:25 (8. in 9. razred)

MINUTE ZA SPROSTITEV pon-pet:2 odmor- 10:10-10:30 (1.-7. razred)

 

DEJAVNOSTI:

JUTRANJA TELOVADBA: od ponedeljka do petka 7.30 – 8.15 (1. – 5. razreda)

GIMNASTIKA: ponedeljek 8.,9 ura-14:35-16:05 (1.-6. razred)

BADMINTON: ponedeljek 7.ura-13:50-14:35 (5.-9. razred)

NOGOMET: torek 9.ura-15:25-16:10 (1. razred)

NOGOMET: četrtek, 9. ura –15:25-16.10 (2. razred)

SKOZI IGRO SE UČIMO: sreda, 8. ura – 14.35-15.20 (1. – 9. razred)

SKOZI IGRO SE UČIMO: četrtek, 5. ura – 12.10-12.55 (1. – 9. razred)

KUHAJMO SKUPAJ: torek, 7., 8. ura – 13.50 -15.20 (1. – 9. razred)

 

ABC ŠPORTA:

torek 6.ura-13:00-13:45 (2. b)

torek 7.ura-13:00-13:45 (3. a, 3. b)

sreda 7. ura-13:50-14:35 (4.a, 4. b)

četrtek  7. ura-13:50-14:35 (1. a, 5. a)

petek 6. ura-13:00-13:45 (2. a) 

petek 7. ura- 13.50-14.35 (1. b, 5. b)