HIŠNI RED OŠ KRIŽE

Hisni red 2019-2020

Določeni členi Hišnega reda OŠ Križe zaradi Modela B ne veljajo.